DGF 3G - ECS

Electronic Control Systems
Electronic Control Systems
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DGF 3G

Historie > Digigraf
Digigraf - zařízení  pro grafický výstupu. Vyráběl se v ZPA Nový Bor a sloužil k záznamu grafické informace uložené v digitální podobě na media jako je papír případně fólie. Ve své podstatě se jednalo okresilcí stůl s  mediem upnutým pomocí elektrostatického náboje na skleněné desce. Pohyb záznamové hlavy v ose XY zabezpečoval číslicový polohový servomechanismus.

Výroba byla zahájena někdy začátkem sedmdesátých let minulého století tzv. Digigrafem 3G - třetí generace  viz obrázky. Vyráběl se ve dvou variantách Digigraf 1612 tj. pracovní plocha o rzměru 1600x1200mm a Digigraf 1008 - pracovní plocha 1000x800mm. Elektronika byla v samostatné skříni a byla tvořena pevně propojenou strukturou integovaných obvodů převážně LSI a MSI. Typové označení Elektroniky bylo Dapos D3G. Vývoj elektroniky zajišťoval VÚMS Praha Parléřova ulice. Vývojem mechaniky se zabývala konstrukční kancelář v ZPA Nový Bor.
Vlastní kreslicí stůl byl vybaven dvěma servophony, jeden pro osu X  byl umístěn na jedné straně pohyblivého ramene a druhý pro osu Y, který zajišťoval pohyb vozíku v ose Y byl umístěn na rameni. Na vozík se dala umístit pisátková hlava se čtyřmi pisátky, případně rycí hlava s automaticky natáčeným nástrojem  do směru tečny pohybu nebo tzv. pikýrovací hlava - hlava která umožňovala tisknout jeden znak  z množiny devíti znaků v libovolném místě kreslicí plochy.
Vstupním mediem nesoucím data grafické informace byla děrná páska - provoz v režimu offline nebo bylo možné Digigraf připojit na multiplexní kanál JSEP (Jednotný systém Elektronických Počítačů) - režim online.
Řídicí elektronika Dapos D3G obsahovala lineární a kvadratický interpolátor, generátor znaků písma s transformátorovou pamětí.
Servomotory HSM60 byly řízeny PWM modulací. Polohová zpětná vazba z inkrementálního čidla, nesoucí informaci o skutečné poloze, byla uzavřena do difrenčního čítače na jehož druhý vstup byly přivedeny impulzy z bloku inerpolátoru nesoucí informaci o požadované poloze. Odměřovací  krok byl 0.05mm. Maximální dosahovaná rychlost pohybu nástroje byla  100mm/s. Zrychlení bylo konstantní nastavené asi na 0,2G.
Digigraf byl součástí systému pro zpracování map tzv. Digikart, který se dále skládal zl počítače ADT4500 a zařízení grafického vstupu tzv. Digipos. Aby mohla být na Digigraf nasazena optická hlava Contraves, kerá právě pro kartografii byla nezbytná, musela být elektronika upravena tak, aby se dalo zadávat zrychlení pohybu a rychlost v určitých přesně definovaných stupních. Vývoj této úpravy byl realizován v ZPA Nový Bor a na zapojení elektroniky bylo uděleno autorské osvědčení na vynález č.: 204296.
Tel:   +420 488 588 629
GSM: +420 606 413 386
e-mail: ecs@ecsnb.cz

Provozovna:
B.Egermanna 293
47301 Nový Bor
   Sídlo:                     
   Jiráskova 880         
   Nový Bor 473 01

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky